zdj1-2

 

Kopalnia bazaltu w Grabiszycach jest producentem najwyższej jakości kruszyw znajdujących zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym i kubaturowym. Jako jedna z niewielu kopalń w Polsce stosuje technologię płukania kruszyw, które mogą być wykorzystane między innymi do betonów wysokiej wytrzymałości.

Ekspedycja wyrobów odbywa się przy wykorzystaniu transportu kolejowego i samochodowego. Kopalnia posiada własną bocznicę kolejową, która umożliwia sprawny wywóz kruszyw w dowolny rejon kraju.

Kopalnia posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.